Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 61.67 4137 40234 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברקוביץ אריה - ינקוביץ ציפי 57.78 2502 23090 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 לבנון חנה - ורסנו דליה 55.28 16309 19087 5 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
4 דנסקי ניצה - פזי נחמה 54.17 12350 8309 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון 53.33 16725 19051 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 גייבסקי נלי - שחר אמיר 52.22 40794 40627 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 בוגן זאב - הידה רודיקה 51.94 8410 2526 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 דהן יצחק - שמחון מיכל 49.72 19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
9 מעוז דפנה - גני רותי 49.44 19370 23011   חיפה - ברידג' מחניים
10 אברהם חיה - שמאי אילנה 48.61 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
11 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 46.39 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
12 כהן רבקה - שושני חנה 46.11 11391 11491   חיפה - ברידג' מחניים
13 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 44.17 43458 17014   חיפה - ברידג' מחניים
14 הילזנרד אנני - שטרן בן 41.11 5598 19887   חיפה - ברידג' מחניים
15 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 38.06 19927 21576   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - גל מרדכי 70.00 41601 20231 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 61.94 12052 19052 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 טמיר אלי - מירקין לודמילה 59.72 5270 10299 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 שרן מיכאל - לחמן מיכה 59.17 6694 1283 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.89 16088 16359 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 אורטל אילן - אורון רות 56.11 2195 18699 3 טבעון - רקפת
7 רמן נחום - איליבמן רומן 53.06 18883 43322 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 בירמן יצחק - פורת דליה 50.56 20587 4142 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 45.00 20152 5749   חיפה - ברידג' מחניים
10 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 43.61 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
11 לירון נולי - וורמברנד עדנה 42.78 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
12 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 42.22 5566 1177   חיפה - ברידג' מחניים
13 בלום חנה - סידי אראלה 40.28 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים
14 גורביץ פנינה - גריל יגאל 34.17 24486 43527   חיפה - ברידג' מחניים
15 בוימל זאב - בוימל דבורה 32.50 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים