Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.52
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - גל מרדכי 59.72 41601 20231 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 טמיר אלי - מירקין לודמילה 56.94 5270 10299 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 בוגן זאב - הידה רודיקה 56.94 8410 2526 6 חיפה - ברידג' מחניים
4 שרן מיכאל - לחמן מיכה 56.67 6694 1283 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 54.44 17828 41317 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 53.89 43458 17014 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 לוין איטה - הוד מורי 53.06 24634 20266 2 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
8 נאור יעל - דיין גילה 51.11 15808 15416 2 חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
9 הילזנרד אנני - שטרן בן 48.61 5598 19887   חיפה - ברידג' מחניים
10 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 48.33 4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
11 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 46.94 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
12 כהן רבקה - שושני חנה 45.00 11391 11491   חיפה - ברידג' מחניים
12 מעוז דפנה - ביגר כרמלה 45.00 19370 23012   חיפה - ברידג' מחניים
14 אברהם חיה - שמאי אילנה 44.72 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
15 דנסקי ניצה - פזי נחמה 40.00 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
16 לבנון חנה - ורסנו דליה 38.61 16309 19087   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייל טובה - אליעז רות 61.11 20153 22057 8 חיפה - ברידג' מחניים
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 61.11 40794 40627 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.06 5944 23768 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 בירמן יצחק - פורת דליה 58.06 20587 4142 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 לוי רוני - אלרן ישראל 57.50 12052 19052 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 סכנין חוה - זולקוב גנריאטה 56.67 40948 23264 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 דהן יצחק - שמחון מיכל 56.39 19810 19804 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 53.89 41136 42460 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.94 16088 16359 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 לירון נולי - וורמברנד עדנה 50.00 21199 14457 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 רמן נחום - איליבמן רומן 44.72 18883 43322   חיפה - ברידג' מחניים
12 אורטל אילן - אורון רות 40.83 2195 18699   טבעון - רקפת
13 דה הונד יוסי - שפר לאה 40.56 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
14 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 39.17 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
15 בוימל זאב - בוימל דבורה 38.33 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
16 בלום חנה - סידי אראלה 31.67 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים