Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.35
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - גל מרדכי 72.35 41601 20231 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 כהן רבקה - שושני חנה 58.88 11391 11491 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 דהן יצחק - ינקוביץ ציפי 57.03 19810 23090 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 55.80 17828 41317 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 מעוז דפנה - גני רותי 52.13 19370 23011 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 שרן מיכאל - לחמן מיכה 50.31 6694 1283 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 ברייטברט נחמיה - נחמיאס יוסף 50.07 5623 40234 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
8 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 49.78 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
9 רמן נחום - איליבמן רומן 47.74 18883 43322   חיפה - ברידג' מחניים
10 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 46.02 43458 17014   חיפה - ברידג' מחניים
11 דנסקי ניצה - פזי נחמה 43.48 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
12 אברהם חיה - שמאי אילנה 42.56 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
13 לבנון חנה - ורסנו דליה 38.27 16309 19087   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
14 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 34.78 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 66.14 40794 40627 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 אורטל אילן - אורון רות 59.32 2195 18699 5 טבעון - רקפת
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 59.20 5944 23768 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 וייל טובה - אליעז רות 57.90 20153 22057 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גורביץ פנינה - גריל יגאל 51.82 24486 43527 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 בוימל זאב - בוימל דבורה 51.36 13905 13904 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 לוי רוני - אלרן ישראל 50.22 12052 19052 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 טמיר אלי - מירקין לודמילה 49.29 5270 10299   חיפה - ברידג' מחניים
9 בירמן יצחק - פורת דליה 48.46 20587 4142   חיפה - ברידג' מחניים
10 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.30 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
11 סכנין חוה - זולקוב גנריאטה 43.46 40948 23264   חיפה - ברידג' מחניים
12 לירון נולי - וורמברנד עדנה 35.99 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
13 בלום חנה - סידי אראלה 30.56 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים