Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר ינואר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.74
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום - סקציה A
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לירון נולי - ספקטור ענת 60.83 21199 18416 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 59.72 15908 2502 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 בוגן זאב - הידה רודיקה 57.78 8410 2526 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 57.78 17828 41317 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 דהן יצחק - שמחון מיכל 50.83 19810 19804 2 חיפה - ברידג' מחניים
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 47.78 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
7 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 46.67 20154 17615   חיפה - ברידג' מחניים
8 רמן נחום - נחמיאס יוסף 44.17 18883 40234   חיפה - ברידג' מחניים
9 אלוני ישי - קמה יעל 44.17 40970 19199   חיפה - ברידג' מחניים
10 פורת מרים - זהבי רות 43.89 21564 18919   חיפה - ברידג' מחניים
11 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 36.39 43111 4280   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב - סקציה A
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.39 5270 19052 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 61.11 40706 3698 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 שרון אביגדור - מנור משה 56.94 581 852 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 סמורזיק אביטל - שטרן בן 55.00 16725 19887 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 איזיפאס חנינה - זבירין אילנה 50.83 41057 15743 2 חיפה - ברידג' מחניים
6 לנקביץ זופיה - זולקוב גנריאטה 50.28 23263 23264 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 גרוס ריצארד - אליעז רות 49.72 41601 22057   חיפה - ברידג' מחניים
8 יפה פרנקי - שור שיפי 49.44 17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
9 איסק מנחם - אלעד אלי 41.39 3080 5572   חיפה - ברידג' מחניים
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 37.78 42439 24411   חיפה - ברידג' מחניים
11 אוסימו הלן - גולומב נינה 36.11 42789 12376   חיפה - ברידג' מחניים
צפון-דרום - סקציה B
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 72.72 23011 23012 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 70.71 19051 4631 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 הילזנרד אנני - גל מרדכי 62.35 5598 20231 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 מץ דליה - וייל טובה 56.23 17803 20153 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 לוי רוני - מור אהוד 51.79 12052 40709 2 חיפה - ברידג' מחניים
6 דנסקי ניצה - פזי נחמה 48.01 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
7 כהן רבקה - מירקין לודמילה 45.43 11391 10299   חיפה - ברידג' מחניים
8 סגל זאב - פורת רבקה 40.99 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
9 קורן עינת - דביר יהודה 38.86 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
10 חני עופר - בר יוסף לוסי 36.33 22-0672 22054   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
11 דנה חנה - סידי אראלה 23.77 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב - סקציה B
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גיחון מלכה - אדלר אילנה 64.81 20261 1177 6 חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
2 קרומבי אלי - קרומבי דורית 62.84 19929 19930 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 פונדיאנו עליזה - ברקוביץ יצחק 55.83 42368 20477 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 אקלימי מאיר - פורגס עמוס 53.12 5749 20152 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 שורץ מלכה - שחר אמיר 51.57 13138 40627 2 חיפה - ברידג' מחניים
6 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 51.39 43207 43206 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 סרבן דניאלה - באבד יצחק 48.92 20552 11010   חיפה - ברידג' מחניים
8 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 45.93 23267 23268   חיפה - ברידג' מחניים
9 טופז דוד - לחמן מיכה 41.30 5142 1283   קריות/חיפה - ברידג' מחניים
10 גריל יגאל - פמיני איבון 40.40 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
11 עמליה פייביש - רייצין לב 29.86 22-0683 43286   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים