Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.23
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוגן זאב - הידה רודיקה 62.78 8410 2526 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 61.97 15908 2502 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 גני רותי - ביגר כרמלה 59.01 23011 23012 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 נוימן אוה - דנסקי ניצה 57.90 18052 12350 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 רמן נחום - אליאס ורה 57.69 18883 4956 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 הילזנרד אנני - גל מרדכי 54.51 5598 20231 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 54.40 20154 17615 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 53.76 17828 41317 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 פורת מרים - זהבי רות 51.59 21564 18919 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 50.29 18015 40871 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 49.71 19051 4631   חיפה - ברידג' מחניים
12 נאור יעל - אלון ליאורה 49.12 15808 5585   חיפה - ברידג' מחניים
13 צידון רבקה - זלצר אביבה 48.80 19373 24170   חיפה - ברידג' מחניים
14 כהן רבקה - מירקין לודמילה 48.71 11391 10299   חיפה - ברידג' מחניים
15 טופז דוד - לחמן מיכה 47.12 5142 1283   קריות/חיפה - ברידג' מחניים
16 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 46.72 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
17 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 44.90 43111 4280   חיפה - ברידג' מחניים
18 ליאון יוגב - פורת רבקה 44.89 22-0660 14981   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
19 ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק 42.50 844 20733   חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
20 כוכבי אלי - ברייטברט נחמיה 41.50 18027 5623   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
21 קורן עינת - דביר יהודה 40.89 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
22 דנה חנה - סידי אראלה 29.97 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 68.16 40706 3698 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - מור אהוד 65.79 12052 40709 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 59.93 13138 40627 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 מץ דליה - וייל טובה 57.76 17803 20153 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 עמליה פייביש - רייצין לב 52.36 22-0683 43286 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
6 גרוס ריצארד - אליעז רות 52.24 41601 22057 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 משיח רבקה - נביא רות 51.71 17806 15308 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 שרון אביגדור - מנור משה 50.81 581 852 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 50.49 43207 43206 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.25 5270 19052 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 סכנין חוה - זולקוב גנריאטה 48.98 40948 23264   חיפה - ברידג' מחניים
12 סמורזיק אביטל - שטרן בן 48.57 16725 19887   חיפה - ברידג' מחניים
13 יפה פרנקי - שור שיפי 47.87 17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
14 דהן יצחק - שמחון מיכל 47.74 19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
15 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 47.70 18316 41035   חיפה - ברידג' מחניים
16 איזיפאס חנינה - זבירין אילנה 45.60 41057 15743   חיפה - ברידג' מחניים
17 ברוך ארני - צרטין יוסף 44.12 20293 41343   חיפה - ברידג' מחניים
18 גרינמן שמשון - ברויז אברהם 43.54 23268 40433   חיפה - ברידג' מחניים
19 לירון נולי - ספקטור ענת 43.29 21199 18416   חיפה - ברידג' מחניים
20 וולברג ג'ון - הבר שמעון 38.11 4245 5944   חיפה - ברידג' מחניים
21 בוימל זאב - בוימל דבורה 35.94 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים