Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר ינואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.29
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 68.47 23011 23012 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל 60.82 4648 4822 8 נהריה - לב הצפון/רמת ישי
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 58.99 15908 2502 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 כוכבי אלי - לחמן מיכה 58.84 18027 1283 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 57.83 4137 40234 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 כהן רבקה - מירקין לודמילה 55.64 11391 10299 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 איסק מנחם - אלעד אלי 54.52 3080 5572 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 גריל יגאל - פמיני איבון 52.97 43527 42626 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 52.81 44053 12073 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 52.09 20154 17615 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 51.59 17828 41317 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 בוגן זאב - הידה רודיקה 50.88 8410 2526 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 סמורזיק אביטל - שטרן בן 48.37 16725 19887   חיפה - ברידג' מחניים
14 מיכלוביץ רבקה - ינקוביץ ציפי 47.85 43111 23090   חיפה - ברידג' מחניים
15 קורן עינת - דביר יהודה 47.51 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
16 דנסקי ניצה - פזי נחמה 46.43 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
17 אלוני ישי - קמה יעל 45.47 40970 19199   חיפה - ברידג' מחניים
18 אליאס ורה - חני עופר 45.39 4956 22-0672   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
19 הילזנרד אנני - גל מרדכי 44.71 5598 20231   חיפה - ברידג' מחניים
20 פורת מרים - זהבי רות 37.91 21564 18919   חיפה - ברידג' מחניים
21 סגל זאב - פורת רבקה 36.21 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
22 דנה חנה - סידי אראלה 26.77 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וולברג ג'ון - הבר שמעון 70.14 4245 5944 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.75 5270 19052 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 גרוס ריצארד - אליעז רות 58.43 41601 22057 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 לוי רוני - מור אהוד 58.37 12052 40709 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 ברויז אברהם - דהן יצחק 58.10 40433 19810 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 56.85 40706 3698 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 סכנין חוה - זולקוב גנריאטה 54.00 40948 23264 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 53.07 42439 24411 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 יפה פרנקי - שור שיפי 52.81 17818 23900 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 בוימל זאב - בוימל דבורה 51.54 13905 13904 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 שרון אביגדור - מנור משה 51.53 581 852 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 47.21 23267 23268   חיפה - ברידג' מחניים
13 משיח רבקה - נביא רות 47.13 17806 15308   חיפה - ברידג' מחניים
14 איזיפאס חנינה - זבירין אילנה 45.52 41057 15743   חיפה - ברידג' מחניים
15 קרומבי אלי - קרומבי דורית 44.10 19929 19930   חיפה - ברידג' מחניים
16 פונדיאנו עליזה - ברקוביץ יצחק 43.22 42368 20477   חיפה - ברידג' מחניים
17 מץ דליה - וייל טובה 42.64 17803 20153   חיפה - ברידג' מחניים
18 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.59 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
19 עמליה פייביש - רייצין לב 40.30 22-0683 43286   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
20 ברוך ארני - צרטין יוסף 38.39 20293 41343   חיפה - ברידג' מחניים
21 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 33.81 5566 1177   חיפה - ברידג' מחניים