Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.25
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.85 5598 5635 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 58.09 13602 23090 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 אליאס ורה - איליבמן רומן 57.47 4956 43322 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 56.70 19234 8309 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גני רותי - ביגר כרמלה 54.48 23011 23012 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 53.80 11069 8174 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 גילור מנחם - גל מרדכי 52.99 3953 20231 2 חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
8 הרץ צפורה - לחמן מיכה 51.85 4138 1283 1 חיפה - ברידג' מחניים
9 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 44.81 43111 40234   חיפה - ברידג' מחניים
10 לירון נולי - ניצן ניצה 43.80 21199 19025   חיפה - ברידג' מחניים
11 מנור עדית - צידון רבקה 42.78 40868 19373   חיפה - ברידג' מחניים
12 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 42.25 10299 17615   חיפה - ברידג' מחניים
13 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 40.90 19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
14 דביר יהודה - קורן עינת 40.25 43344 20262   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 66.11 17803 10919 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 64.94 12052 19052 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 שחר אמיר - שורץ מלכה 58.98 40627 13138 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 57.84 18015 40871 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה 54.41 41317 23644 3 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
6 כהן עפרה - פורת דליה 53.67 8283 4142 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 לזינסקי מרים - סכנין חוה 52.19 20156 40948 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 50.06 41601 2526 1 חיפה - ברידג' מחניים
9 טייג יוסי - גוטליב ליפא 49.88 16088 16359   חיפה - ברידג' מחניים
10 דוב שושנה - שאול רבקה 47.25 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
11 דנסקי ניצה - זולקוב גנריאטה 39.44 12350 23264   חיפה - ברידג' מחניים
12 בוימל זאב - בוימל דבורה 39.41 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
13 וורמברנד עדנה - פורת מרים 39.07 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
14 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 26.73 22054 16309   חיפה - ברידג' מחניים