Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/01/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.33
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ צפורה - לחמן מיכה 59.17 4138 1283 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 58.06 43111 40234 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.11 11069 8174 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 55.83 19234 8309 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 מנור עדית - צידון רבקה 55.56 40868 19373 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.00 5598 5635 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 48.61 10299 17615   חיפה - ברידג' מחניים
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 48.61 13602 23090   חיפה - ברידג' מחניים
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.11 19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
10 בוגן זאב - משכית חניתה 45.28 8410 12377   חיפה - ברידג' מחניים
11 גני רותי - ביגר כרמלה 41.67 23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
12 אליאס ורה - איליבמן רומן 40.83 4956 43322   חיפה - ברידג' מחניים
13 אברהם חיה - גדיאל לידיה 39.17 20235 20234   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לזינסקי מרים - סכנין חוה 61.11 20156 40948 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 57.50 12052 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 55.56 41601 2526 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 וורמברנד עדנה - פורת מרים 53.89 14457 21564 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 51.11 40794 40627 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 50.56 19994 19995 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 48.61 18015 40871   חיפה - ברידג' מחניים
8 בוימל זאב - בוימל דבורה 48.06 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
9 שמחון מיכל - זבירין אילנה 47.22 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
10 דוב שושנה - שאול רבקה 46.94 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
11 טייג יוסי - גוטליב ליפא 45.28 16088 16359   חיפה - ברידג' מחניים
11 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 45.28 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
13 ברויז אברהם - גריל יגאל 38.89 40433 43527   חיפה - ברידג' מחניים