Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל רביעי בוקר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/01/24 סניף: אביבים מקדם: 7.31
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ינאי גילה - ינאי זאב 64.73 40814 40727 8 ת"א - האקדמיה לברידג'
2 מור משה - טיגר יואל 64.24 19169 23417   השרון
3 שיף סמדר - גולדורגר חנה 63.38 41358 12098   לא חבר בהתאגדות
4 (רובוט) - שרון אביגדור 63.16 ROBOT 581 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
5 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 62.78 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /רחובות
6 (רובוט) - קס דניאל 58.56 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
7 findme - eylon08 57.91 findme eylon08   לא חבר בהתאגדות
8 (רובוט) - מיכאלי עדי 57.54 ROBOT 41724 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
9 (רובוט) - בעל טכסא אילנה 56.32 ROBOT 10141   לא חבר בהתאגדות
10 (רובוט) - כץ זאנה 54.95 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות
11 מור אהוד - גרוס ריצארד 54.38 40709 41601 2 חיפה - ברידג' מחניים
12 Shirlot - ולדמן לוריין 54.07 Shirlot 23237   לא חבר בהתאגדות
13 yasemin1 - אורון רות 53.67 yasemin1 18699   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
14 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 52.81 40706 17526   חיפה - ברידג' מחניים
15 playforjoy - sinhasurat 52.15 playforjoy sinhasurat   לא חבר בהתאגדות
16 שטאובר אריה - וינברג דסי 51.87 22530 20369 1 נס ציונה/רחובות
16 (רובוט) - מאיר יורי 51.87 ROBOT 13003 1 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
18 (רובוט) - כהנא אלה 51.85 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות
19 (רובוט) - בהירי תמר 51.67 ROBOT 14148 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - jac11111 51.61 ROBOT jac11111   לא חבר בהתאגדות
21 (רובוט) - ברויז אברהם 51.25 ROBOT 40433 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
22 (רובוט) - כהן אבנר 50.41 ROBOT 9199 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
23 סימיק מיכאלו - palev 50.16 44081 palev   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
24 (רובוט) - גולדשטיין סולנג 49.97 ROBOT 40695   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
25 (רובוט) - בנזראי לולה 49.47 ROBOT 1445   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
26 הראל אתי - גוליק אורי 49.21 19766 1414   רמת השרון/כפר סבא
27 (רובוט) - שואל דוד 49.04 ROBOT 42068   לא חבר בהתאגדות /זיכרון יעקב - עמיחי
28 אפל ליוי - אפל מאיר 48.78 22088 22089   לא חבר בהתאגדות
29 עפרון פרנסין - דילנברגר זיוה 48.58 14774 19775   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
30 (רובוט) - בנציוני יואל 47.14 ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
31 אלעד רחל - אלון ליאורה 46.93 3696 5585   ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
32 (רובוט) - קולסקי איתן 46.50 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
33 ליבר בתיה - ברגר לאה 46.17 20248 20247   לא חבר בהתאגדות
34 פרקש רות - בן יהודה יהודית 45.09 5305 2218   כפר סבא/כרמיאל
35 (רובוט) - אליוביץ עליזה 44.79 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
36 בליצבלאו ויקי - קימל יעקב 44.66 16105 18415   קריות/ לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - גינזבורג מרים 43.26 ROBOT 5635   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
38 (רובוט) - אלטש ענת 43.22 ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
39 (רובוט) - דויד סילביה 42.96 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
40 בן בסט ויויאן - אברהמי סוזי 42.01 41620 5868   לא חבר בהתאגדות
41 (רובוט) - בכר יוסי 41.06 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
42 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 40.82 18015 17813   חיפה - ברידג' מחניים
43 (רובוט) - לביא נירה 40.07 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 39.62 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
45 (רובוט) - פרידמן רונית 39.31 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
46 (רובוט) - חסין נטשה 26.59 ROBOT 19019   לא חבר בהתאגדות /ירושלים