Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל רביעי בוקר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/01/24 סניף: אביבים מקדם: 8.26
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גוליק אורי 67.17 ROBOT 1414 9 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
2 (רובוט) - גינזבורג מרים 62.24 ROBOT 5635 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
3 (רובוט) - ברב בנימין 61.85 ROBOT 664 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 חשמונאי רותי - eylono8 61.24 13675 eylono8   לא חבר בהתאגדות
5 פרקש רות - בן יהודה יהודית 59.26 5305 2218 4 כפר סבא/כרמיאל
6 שוהם יורם - ינאי זאב 58.94 40726 40727 4 סביון - קרית אונו/ת"א - האקדמיה לברידג'
7 (רובוט) - שרון אביגדור 58.36 ROBOT 581 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
8 (רובוט) - מן פנינה 57.78 ROBOT 24470 3 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
9 ירוס מיכאל - בן נחום גילי 57.53 40706 17526 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 (רובוט) - findme 56.90 ROBOT findme   לא חבר בהתאגדות
11 אפל ליוי - אפל מאיר 56.11 22088 22089   לא חבר בהתאגדות
12 bluepapa - ove55 55.40 bluepapa ove55   לא חבר בהתאגדות
13 מיכאלי עדי - וקסלבאום אבנר 55.32 41724 12406 2 רחובות/ת"א - אביבים
14 (רובוט) - בלאט לובומיר 53.51 ROBOT 16453 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 בליצבלאו ויקי - קימל יעקב 53.12 16105 18415 1 קריות/ לא חבר בהתאגדות
16 שטאובר אריה - וינברג דסי 52.75 22530 20369 1 נס ציונה/רחובות
17 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 51.30 ROBOT 41315 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 (רובוט) - עמיר מירה 51.18 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
19 ליבר בתיה - ברגר לאה 50.24 20248 20247   לא חבר בהתאגדות
20 שיף סמדר - גולדורגר חנה 49.50 41358 12098   לא חבר בהתאגדות
20 (רובוט) - קס דניאל 49.50 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
22 (רובוט) - כץ זאנה 49.05 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות
23 מור אהוד - גרוס ריצארד 49.02 40709 41601   חיפה - ברידג' מחניים
24 (רובוט) - כהנא אלה 48.97 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות
25 (רובוט) - בהירי תמר 48.48 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
26 (רובוט) - אלטש ענת 47.84 ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - עקריש שרון 47.64 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות
28 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 47.59 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /רחובות
29 רייס איילין - ליברטל זקלין 47.12 41238 17962   לא חבר בהתאגדות
30 (רובוט) - קולסקי איתן 46.98 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
31 (רובוט) - שטרן אריה 45.44 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
32 מור משה - טיגר יואל 45.31 19169 23417   השרון
33 בן אלי מיכל - הראל אתי 44.63 24591 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
34 עפרון פרנסין - דילנברגר זיוה 44.50 14774 19775   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 גזית גלי - אלון ליאורה 41.59 40227 5585   נהריה/חיפה - ברידג' מחניים
36 (רובוט) - יקים נוגה 41.46 ROBOT 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
37 (רובוט) - קורן אלי 41.43 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
38 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 41.41 18015 17813   חיפה - ברידג' מחניים
39 קרן אורה - גולן יעקב 41.383 2362 40716   נס ציונה/ת"א - אביבים
40 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 41.377 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
41 בראון ליליאן - בכור גניה 40.32 18910 19092   ת"א - אביבים
42 (רובוט) - פרידמן רונית 39.86 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 בן מאיר ישי - סולניק אריה 38.73 4764 3038   זיכרון יעקב - עמיחי/ת"א - אביבים
44 (רובוט) - דויד סילביה 35.85 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'