Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.08
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 60.22 13602 23090 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 57.27 18418 18015 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 55.45 4138 1283 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.38 5598 5635 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 54.73 11069 8174 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 54.01 19370 40869 2 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
7 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 53.40 43111 40234 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 גילור מנחם - גל מרדכי 52.50 3953 20231 2 חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
9 לזינסקי מרים - סכנין חוה 50.90 20156 40948 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 קורן עינת - דביר יהודה 50.21 20262 43344 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 שמחון מיכל - זבירין אילנה 48.18 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 47.91 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
13 צידון רבקה - מנור עדית 44.41 19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
14 אליאס ורה - איליבמן רומן 44.38 4956 43322   חיפה - ברידג' מחניים
15 דנסקי ניצה - רייצין לב 40.37 12350 43286   חיפה - ברידג' מחניים
16 ניצן ניצה - פבלובסקה זויה 34.35 19025 43606   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 61.14 12052 19052 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 כהן עפרה - פורת דליה 60.06 8283 4142 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 59.14 13138 40627 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 וייגרט אמיר - גני רותי 58.27 4280 23011 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 ברנט דוד - וייסמן דוד 56.02 40334 3698 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 וורמברנד עדנה - פורת מרים 52.59 14457 21564 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה 52.13 41317 23644 2 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
8 בנאורי ירון - שורוש נביה 51.67 43681 24790 2 חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
9 דוב שושנה - שאול רבקה 49.57 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
10 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.64 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
11 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 47.84 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
12 לנקביץ זופיה - זולקוב גנריאטה 47.56 23263 23264   חיפה - ברידג' מחניים
13 גריל יגאל - ברויז אברהם 44.38 43527 40433   חיפה - ברידג' מחניים
14 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 32.47 41601 2526   חיפה - ברידג' מחניים
15 גאות אדוה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 28.52 40797 17014   חיפה - ברידג' מחניים