Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.05
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 64.72 11069 8174 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 59.72 10299 17615 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 גילור מנחם - גל מרדכי 58.89 3953 20231 5 חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 53.33 5598 5635 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 ניצן ניצה - פבלובסקה זויה 53.06 19025 43606 3 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
6 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 51.39 43111 40234 2 חיפה - ברידג' מחניים
6 הרץ צפורה - לחמן מיכה 51.39 4138 1283 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 49.72 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
9 דנסקי ניצה - רייצין לב 48.89 12350 43286   חיפה - ברידג' מחניים
10 אליאס ורה - איליבמן רומן 48.06 4956 43322   חיפה - ברידג' מחניים
11 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 46.67 13602 23090   חיפה - ברידג' מחניים
12 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.83 18418 18015   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
13 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.44 19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
14 מיליטיאנו פליצ'ה - בן מאיר חדוה 40.00 23425 43601   חיפה - רמת אלון
15 קורן עינת - דביר יהודה 33.89 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 66.39 40334 3698 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 61.11 12052 19052 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 60.83 41601 2526 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 57.22 17803 10919 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 בנאורי ירון - שורוש נביה 55.00 43681 24790 3 חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
6 כהן עפרה - פורת דליה 51.94 8283 4142 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 גריל יגאל - פמיני איבון 49.72 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
8 שורץ מלכה - שחר אמיר 49.17 13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
9 צידון רבקה - מנור עדית 48.89 19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
10 שמחון מיכל - זבירין אילנה 45.83 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
11 לנקביץ זופיה - זולקוב גנריאטה 44.44 23263 23264   חיפה - ברידג' מחניים
12 גאות אדוה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 42.50 40797 17014   חיפה - ברידג' מחניים
13 דוב שושנה - שאול רבקה 42.22 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
14 וורמברנד עדנה - פורת מרים 39.72 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
15 גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה 35.00 41317 23644   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון