Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 10.06
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 70.56 1940 4631 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 קולסקי מינה - קולסקי איתן 59.17 11069 16086 7 חיפה - ברידג' מחניים
3 גריל יגאל - נחמיאס יוסף 56.94 43527 40234 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 מזרחי יהודית - פרבשטיין בן-חיים יפה 55.00 2524 4617 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 חוזה רחל - פרנק אילנה 52.50 1595 12977 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 בוגן זאב - הידה רודיקה 51.67 8410 2526 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי 51.11 43111 20231 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 פורת מרים - זהבי רות 49.44 21564 18919   חיפה - ברידג' מחניים
9 סרבן דניאלה - באבד יצחק 49.17 20552 11010   חיפה - ברידג' מחניים
10 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 48.89 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
10 לוין איטה - כוכבא שלומית 48.89 24634 19097   חיפה - ברידג' מחניים
12 רוזנברג חנה - ניר מרים 46.94 13327 16493   חיפה - ברידג' מחניים
13 הילזנרד אנני - מירקין לודמילה 46.39 5598 10299   חיפה - ברידג' מחניים
14 גני רותי - ביגר כרמלה 40.83 23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
15 שטרן בן - מזרחי שמחה 36.67 19887 17615   חיפה - ברידג' מחניים
16 חיימוביץ ולריו - גודוביץ צילה 35.83 19234 15622   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 71.67 2502 15908 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 לחמן מיכה - שרן מיכאל 68.89 1283 6694 7 חיפה - ברידג' מחניים
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 61.39 12377 8174 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 ליבלינג לינדה - אליעז רות 59.44 20154 22057 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גרוס ריצארד - מור אהוד 57.78 41601 40709 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.00 5270 19052 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 54.17 40706 3698 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 פלופסקי לאון - וייל טובה 53.06 5833 20153 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 משיח רבקה - נביא רות 50.56 17806 15308 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 47.22 20152 5749   חיפה - ברידג' מחניים
11 בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון 41.11 4624 23268   חיפה - ברידג' מחניים
12 איזיפאס חנינה - גרינמן אהובה 38.61 41057 23267   חיפה - ברידג' מחניים
12 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 38.61 5566 1177   חיפה - ברידג' מחניים
14 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 38.33 18316 41035   חיפה - ברידג' מחניים
15 שמחון מיכל - דהן יצחק 37.22 19804 19810   חיפה - ברידג' מחניים
16 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 26.94 41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים