Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.41
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוגן זאב - הידה רודיקה 77.67 8410 2526 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 הילזנרד אנני - מירקין לודמילה 65.66 5598 10299 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 שטרן בן - מזרחי שמחה 62.90 19887 17615 6 חיפה - ברידג' מחניים
4 משכית חניתה - קרמר ליאורה 62.65 12377 8174 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 נביא יהודה - ברקוביץ אריה 62.30 15307 2502 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 61.14 1940 4631 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי 59.94 43111 20231 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 גיא יהודית - גיא יהודית 56.73 20054 20054 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 אברהם חיה - לירון נולי 54.45 20235 21199 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 חוזה רחל - פרנק אילנה 50.29 1595 12977 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.62 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
12 קולסקי מינה - קולסקי איתן 48.26 11069 16086   חיפה - ברידג' מחניים
13 לוין איטה - כוכבא שלומית 45.62 24634 19097   חיפה - ברידג' מחניים
14 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 45.44 23012 23090   חיפה - ברידג' מחניים
15 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 45.01 44053 12073   חיפה - ברידג' מחניים
16 כהן מרגרט - ויזן יהושע 44.97 40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
17 זהבי רות - אבידר אופליה 42.37 18919 18947   חיפה - ברידג' מחניים
18 אליאס ורה - קויטנר מאיה 39.72 4956 14455   חיפה - ברידג' מחניים
19 ורסנו דליה - פרסט רחל 38.92 19087 40871   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
20 מזרחי יהודית - סרבן דניאלה 32.53 2524 20552   חיפה - ברידג' מחניים
21 רוזנברג חנה - ניר מרים 31.68 13327 16493   חיפה - ברידג' מחניים
22 חיאט לאה - צימרמן קרול 30.15 12764 16348   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - מור אהוד 64.59 41601 40709 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 שחר אמיר - גייבסקי נלי 60.39 40627 40794 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 גריל יגאל - סכנין חוה 59.98 43527 40948 6 חיפה - ברידג' מחניים
4 ליבלינג לינדה - אליעז רות 59.16 20154 22057 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.64 5270 19052 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 וייגרט אמיר - ברקוביץ יצחק 57.84 4280 20477 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 אפשטיין אוברי - רמן נחום 53.59 10917 18883 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 משיח רבקה - נביא רות 53.20 17806 15308 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 שמחון מיכל - דהן יצחק 53.16 19804 19810 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 52.15 43207 43206 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 יפה פרנקי - גולומב נינה 51.47 17818 12376 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 50.60 20152 5749 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 אנג'ל דוד - אנג'ל אביאלה 49.89 5565 5564   חיפה - ברידג' מחניים
14 לוי רוני - שרן מיכאל 47.84 12052 6694   חיפה - ברידג' מחניים
15 שורץ מלכה - חופרי רעיה 47.22 13138 44054   חיפה - ברידג' מחניים
16 פלופסקי לאון - וייל טובה 43.91 5833 20153   חיפה - ברידג' מחניים
17 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 41.89 18316 41035   חיפה - ברידג' מחניים
18 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 37.84 5566 1177   חיפה - ברידג' מחניים
19 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 35.76 42439 24411   חיפה - ברידג' מחניים
20 צרטין יוסף - גולדברג אידה 35.54 41343 15305   חיפה - ברידג' מחניים
21 איזיפאס חנינה - גרינמן אהובה 35.36 41057 23267   חיפה - ברידג' מחניים