Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר פברואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.55
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לחמן מיכה - שרן מיכאל 67.50 1283 6694 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 66.67 18015 18416 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 כהן רבקה - שושני חנה 58.89 11391 11491 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 מעוז דפנה - גני רותי 56.39 19370 23011 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 נאור יעל - דיין גילה 49.72 15808 15416   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
6 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 48.89 4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
7 הילזנרד אנני - שטרן בן 48.61 5598 19887   חיפה - ברידג' מחניים
8 אורטל אילן - אורון רות 48.33 2195 18699   טבעון - רקפת
8 דהן יצחק - שמחון מיכל 48.33 19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
10 מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי 47.78 43111 20231   חיפה - ברידג' מחניים
11 קריק דליה - רמן נחום 46.94 17634 18883   מבואות חרמון/חיפה - ברידג' מחניים
12 סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון 38.33 16725 19051   חיפה - ברידג' מחניים
13 גורביץ פנינה - גריל יגאל 38.06 24486 43527   חיפה - ברידג' מחניים
14 אברהם חיה - שמאי אילנה 35.56 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 64.72 40334 3698 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 בירמן יצחק - פורת דליה 59.72 20587 4142 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 58.61 12052 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 56.67 40794 40627 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 וייל טובה - אליעז רות 53.89 20153 22057 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 53.89 5944 23768 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 מנשה ניסים - כץ אליעזר 50.83 40680 40682 2 חיפה - רמת אלון
8 טמיר אלי - מירקין לודמילה 49.72 5270 10299   חיפה - ברידג' מחניים
9 לירון נולי - וורמברנד עדנה 47.22 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
10 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 46.94 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
11 אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם 44.44 17014 43458   חיפה - ברידג' מחניים
12 אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה 43.33 41602 43426   חיפה - ברידג' מחניים
13 סידי אראלה - בלום חנה 39.72 40943 41055   חיפה - ברידג' מחניים
14 בוימל זאב - בוימל דבורה 30.28 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים