Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.82
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוין איטה - ינקוביץ ציפי 60.00 24634 23090 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 59.44 40334 3698 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 נאור יעל - דיין גילה 56.67 15808 15416 5 חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
4 שורץ מלכה - ברקוביץ אריה 53.33 13138 2502 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גרוס ריצארד - גל מרדכי 51.94 41601 20231 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 אברהם חיה - שמאי אילנה 51.39 20235 13602 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 49.17 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
8 אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם 48.33 17014 43458   חיפה - ברידג' מחניים
9 כהן רבקה - שושני חנה 48.06 11391 11491   חיפה - ברידג' מחניים
9 לחמן מיכה - שרן מיכאל 48.06 1283 6694   חיפה - ברידג' מחניים
11 מעוז דפנה - גני רותי 47.78 19370 23011   חיפה - ברידג' מחניים
12 לבנון חנה - קורן עינת 43.89 16309 20262   חיפה - ברידג' מחניים
13 דהן יצחק - שמחון מיכל 41.67 19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
14 מזרחי יהודית - פרבשטיין בן-חיים יפה 40.28 2524 4617   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 65.28 12052 19052 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 62.78 16088 16359 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 שטרן בן - שדל גרג 58.33 19887 42249 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 בירמן יצחק - פורת דליה 57.78 20587 4142 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 טמיר אלי - מירקין לודמילה 57.50 5270 10299 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 פינגולד שושנה - ניצן ניצה 53.33 19026 19025 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
7 הבר שמעון - הולצמן זאב 51.11 5944 23768 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 וייל טובה - אליעז רות 50.56 20153 22057 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 לירון נולי - וורמברנד עדנה 49.44 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
10 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 46.94 23264 40948   חיפה - ברידג' מחניים
11 גריל יגאל - נוימן אוה 45.83 43527 18052   חיפה - ברידג' מחניים
12 בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון 41.39 4624 23268   חיפה - ברידג' מחניים
13 בוימל זאב - בוימל דבורה 33.61 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
14 סידי אראלה - בלום חנה 26.11 40943 41055   חיפה - ברידג' מחניים