Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.18
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - קולסקי מינה 65.87 2502 11069 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 57.94 20231 23090 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 דוב שושנה - שאול רבקה 54.37 7241 7246 3 חיפה - ברידג' מחניים
4 כהן מרגרט - ויזן יהושע 48.81 40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
5 מעוז דפנה - אוסימו הלן 46.43 19370 42789   חיפה - ברידג' מחניים
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 44.05 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
7 גרופר שרה - עשת רונית 32.54 19844 4221   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 55.16 40794 40627 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 גרוס ריצארד - מור אהוד 52.78 41601 40709 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 50.40 12052 19052 3 חיפה - ברידג' מחניים
3 שורץ מלכה - חופרי רעיה 50.40 13138 44054 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 יפה פרנקי - גולומב נינה 48.81 17818 12376   חיפה - ברידג' מחניים
6 גריל יגאל - פמיני איבון 48.02 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
7 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 44.44 40871 18015   חיפה - ברידג' מחניים