Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 10/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.58
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אברהם חיה - אדלשטיין פרידה 71.26 20235 4631 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 הרץ צפורה - לחמן מיכה 64.44 4138 1283 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 ברקוביץ אריה - גל מרדכי 61.84 2502 20231 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 55.96 10299 17615 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 54.29 19370 40869 3 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 54.25 5598 5635 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 פבלובסקה זויה - ניצן ניצה 50.78 43606 19025 2 חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
8 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 50.30 13602 23090 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 47.87 43111 40234   חיפה - ברידג' מחניים
10 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 45.61 18418 18015   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
11 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 44.89 11069 8174   חיפה - ברידג' מחניים
12 אוסדצ'י-קפלן אורנה - גאות אדוה 42.72 17014 40797   חיפה - ברידג' מחניים
13 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 40.98 22054 16309   חיפה - ברידג' מחניים
14 קורן עינת - דביר יהודה 40.90 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
15 שקולניק ליאורה - זולקוב גנריאטה 39.76 19927 23264   חיפה - ברידג' מחניים
16 דנסקי ניצה - רייצין לב 36.90 12350 43286   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 66.11 41601 2526 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 שטרן בן - ציפין שמואל 62.43 19887 24169 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 61.30 12052 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 כהן עפרה - פורת דליה 58.77 8283 4142 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 לזינסקי מרים - סכנין חוה 55.86 20156 40948 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 ברנט דוד - וייסמן דוד 55.12 40334 3698 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 48.15 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
8 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 47.10 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
9 שמחון מיכל - זבירין אילנה 46.74 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
10 דוב שושנה - שאול רבקה 46.09 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
11 שורץ מלכה - שחר אמיר 44.67 13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
12 בוימל זאב - בוימל דבורה 43.50 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
13 בנאורי ירון - שורוש נביה 39.64 43681 24790   חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
14 וורמברנד עדנה - פורת מרים 37.87 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
15 גריל יגאל - פמיני איבון 36.14 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים