Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.57
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 75.86 10299 17615 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 גני רותי - ביגר כרמלה 65.98 23011 23012 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 62.65 11069 8174 3 חיפה - ברידג' מחניים
4 הרץ צפורה - לחמן מיכה 59.26 4138 1283 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 56.79 18418 18015 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
6 פבלובסקה זויה - ניצן ניצה 47.67 43606 19025   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
7 גריל יגאל - איליבמן רומן 45.92 43527 43322   חיפה - ברידג' מחניים
8 וורמברנד עדנה - פורת מרים 43.90 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 40.81 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
10 קורן עינת - דביר יהודה 30.28 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
11 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 20.13 22054 16309   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן עפרה - פורת דליה 66.33 8283 4142 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 57.87 12052 19052 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 54.66 13138 40627 3 חיפה - ברידג' מחניים
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 53.52 19994 19995 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 49.63 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
6 דוב שושנה - רייצין לב 48.95 7241 43286   חיפה - ברידג' מחניים
7 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 47.47 41601 2526   חיפה - ברידג' מחניים
8 לזינסקי מרים - סכנין חוה 46.94 20156 40948   חיפה - ברידג' מחניים
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 38.58 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
10 בוימל זאב - בוימל דבורה 36.05 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים