Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.74
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורסנו דליה - לבנון חנה 70.10 19087 16309 9 חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
2 סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון 58.55 16725 19051 7 חיפה - ברידג' מחניים
3 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 58.26 4137 40234 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 דהן יצחק - שמחון מיכל 55.52 19810 19804 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 מעוז דפנה - גני רותי 54.29 19370 23011 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 וייסמן דוד - ברנט דוד 53.88 3698 40334 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה 53.50 2502 10299 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 לוין איטה - ינקוביץ ציפי 53.36 24634 23090 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 כהן רבקה - שושני חנה 51.11 11391 11491 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם 50.43 17014 43458 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 46.40 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
12 אלוני ישי - גונן מלכה 46.30 40970 17807   חיפה - ברידג' מחניים
13 שרן מיכאל - לחמן מיכה 45.54 6694 1283   חיפה - ברידג' מחניים
14 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 44.17 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
15 בוגן זאב - הידה רודיקה 42.90 8410 2526   חיפה - ברידג' מחניים
16 אברהם חיה - שמאי אילנה 39.66 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
17 דנסקי ניצה - פזי נחמה 27.92 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בירמן יצחק - פורת דליה 63.09 20587 4142 9 חיפה - ברידג' מחניים
2 אורטל אילן - אורון רות 59.69 2195 18699 7 טבעון - רקפת
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.88 16088 16359 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 וייל טובה - אליעז רות 54.78 20153 22057 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 53.70 40794 40627 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 גורביץ פנינה - גריל יגאל 52.53 24486 43527 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 הבר שמעון - הולצמן זאב 52.13 5944 23768 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 שטרן בן - ציפין שמואל 51.73 19887 24169 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 גרוס ריצארד - גל מרדכי 50.46 41601 20231 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 מנשה ניסים - כץ אליעזר 49.66 40680 40682   חיפה - רמת אלון
11 לוי רוני - אלרן ישראל 49.38 12052 19052   חיפה - ברידג' מחניים
12 בוימל זאב - בוימל דבורה 46.33 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
13 לירון נולי - וורמברנד עדנה 44.85 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
14 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 43.52 23264 40948   חיפה - ברידג' מחניים
15 איסק מנחם - אלעד אלי 42.69 3080 5572   חיפה - ברידג' מחניים
16 בלום חנה - סידי אראלה 30.59 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים