Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.68
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוין איטה - ינקוביץ ציפי 66.39 24634 23090 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 וייסמן דוד - קולסקי מינה 62.69 3698 11069 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 אברהם חיה - שמאי אילנה 57.19 20235 13602 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 מעוז דפנה - גני רותי 53.33 19370 23011 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 קוטליאר אברהם - קריצמן רוני 53.09 43458 1714 3 חיפה - ברידג' מחניים/ב"ש - בית הברידג'
6 גרוס ריצארד - גל מרדכי 51.94 41601 20231 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 50.12 18015 18416 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 נאור יעל - דיין גילה 48.64 15808 15416   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
9 סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון 48.36 16725 19051   חיפה - ברידג' מחניים
10 ורסנו דליה - לבנון חנה 47.81 19087 16309   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
11 אליאס ורה - קויטנר מאיה 46.49 4956 14455   חיפה - ברידג' מחניים
12 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 45.28 4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
13 כהן רבקה - שושני חנה 43.46 11391 11491   חיפה - ברידג' מחניים
14 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 42.78 17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
15 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 32.25 19927 21576   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 63.89 40794 40627 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 משיח רבקה - נביא רות 59.04 17806 15308 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 בוימל זאב - בוימל דבורה 58.33 13905 13904 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 57.47 23264 40948 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.64 5944 23768 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 איסק מנחם - אלעד אלי 54.04 3080 5572 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 שטרן בן - שדל גרג 53.92 19887 42249 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 ברקוביץ אריה - לחמן מיכה 52.19 2502 1283 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 שמחון מיכל - פורת דליה 51.94 19804 4142 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 טייג יוסי - גוטליב ליפא 47.19 16088 16359   חיפה - ברידג' מחניים
11 טמיר אלי - מירקין לודמילה 43.43 5270 10299   חיפה - ברידג' מחניים
12 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 41.67 41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים
13 גורביץ פנינה - גריל יגאל 41.11 24486 43527   חיפה - ברידג' מחניים
14 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 35.25 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
15 בלום חנה - סידי אראלה 33.04 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים