Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יןם רביעי בוקר מרץ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.00
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קולסקי איתן 58.89 11069 16086 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 מעוז דפנה - אוסימו הלן 57.00 19370 42789 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 52.67 20231 23090 3 חיפה - ברידג' מחניים
4 נוימן אוה - גריל יגאל 51.33 18052 43527 2 חיפה - ברידג' מחניים
5 עשת רונית - גרופר שרה 46.47 4221 19844   לא חבר בהתאגדות
6 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 45.33 4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
7 שורץ מלכה - שחר אמיר 38.11 13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - מור אהוד 67.81 41601 40709 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 דוב שושנה - שאול רבקה 50.29 7241 7246 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 48.29 12052 19052   חיפה - ברידג' מחניים
4 שמחון מיכל - זבירין אילנה 47.33 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
5 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 47.00 40871 18015   חיפה - ברידג' מחניים
6 יפה פרנקי - שור שיפי 39.14 17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים