Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 6.79
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 60.63 20231 23090 3 חיפה - ברידג' מחניים
2 גרוס ריצארד - בוגן זאב 53.13 41601 8410 3 חיפה - ברידג' מחניים
3 מעוז דפנה - אוסימו הלן 48.75 19370 42789   חיפה - ברידג' מחניים
4 קולסקי מינה - קולסקי איתן 46.88 11069 16086   חיפה - ברידג' מחניים
5 אדלר אילנה - ניר מרים 46.25 1177 16493   חיפה - ברידג' מחניים
6 קורן עינת - דביר יהודה 44.38 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 56.25 40871 18015 3 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברקוביץ אריה - אופיר אהרן 55.63 2502 41035 3 חיפה - ברידג' מחניים
3 שמחון מיכל - זבירין אילנה 51.88 19804 15743 2 חיפה - ברידג' מחניים
4 יפה פרנקי - גולומב נינה 48.13 17818 12376   חיפה - ברידג' מחניים
5 גריל יגאל - גורביץ פנינה 44.38 43527 24486   חיפה - ברידג' מחניים
6 דוב שושנה - שאול רבקה 43.75 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים