Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ - בית ב'
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.18
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 61.18 43111 4280 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 דנסקי ניצה - פזי נחמה 59.81 12350 8309 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 אקלימי מאיר - פבלובסקה זויה 58.55 5749 43606 5 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
4 גני רותי - ביגר כרמלה 57.99 23011 23012 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 פורת מרים - זהבי רות 56.68 21564 18919 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 55.52 18665 15622 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 כהן רבקה - מירקין לודמילה 55.28 11391 10299 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 53.50 4137 40234 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 צידון רבקה - מנור עדית 53.43 19373 40868 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 הילזנרד אנני - גל מרדכי 50.83 5598 20231 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 דהן יצחק - שמחון מיכל 50.31 19810 19804 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 לירון נולי - ספקטור ענת 49.29 21199 18416   חיפה - ברידג' מחניים
13 קורן עינת - דביר יהודה 48.92 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
14 בר יוסף לוסי - חני עופר 44.85 22054 22-0672   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
15 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 43.48 43458 17014   חיפה - ברידג' מחניים
16 אלוני ישי - גונן מלכה 43.18 40970 17807   חיפה - ברידג' מחניים
17 אליאס ורה - רמן נחום 40.52 4956 18883   חיפה - ברידג' מחניים
18 סגל זאב - פורת רבקה 37.41 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
19 דנה חנה - סידי אראלה 31.51 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 63.64 2502 15908 8 חיפה - ברידג' מחניים
2 סמורזיק אביטל - שטרן בן 62.69 16725 19887 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 57.56 5564 5565 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 גרינברג ויקטוריה - גרינמן שמשון 56.33 41317 23268 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 55.46 43207 43206 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 55.43 42439 24411 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 וייל טובה - מץ דליה 54.20 20153 17803 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 שורץ מלכה - שחר אמיר 51.82 13138 40627 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 פורגס עמוס - פורגס שרי 51.30 20152 20151 1 חיפה - ברידג' מחניים
10 משיח רבקה - נביא רות 49.88 17806 15308   חיפה - ברידג' מחניים
11 ברקוביץ יצחק - פונדיאנו עליזה 48.21 20477 42368   חיפה - ברידג' מחניים
12 צרטין יוסף - ברייטברט נחמיה 47.72 41343 5623   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
13 בוימל זאב - בוימל דבורה 47.47 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
14 גיחון מלכה - אדלר אילנה 42.04 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
15 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 41.23 23264 40948   חיפה - ברידג' מחניים
16 רייצין לב - ברוך ארני 40.34 43286 20293   חיפה - ברידג' מחניים
17 יפה פרנקי - שור שיפי 37.93 17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
18 גריל יגאל - פמיני איבון 36.33 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים