Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ - בית ב'
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.56
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 73.27 4137 40234 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 אקלימי מאיר - פבלובסקה זויה 63.07 5749 43606 6 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
3 גני רותי - ביגר כרמלה 61.39 23011 23012 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 כהן רבקה - שושני חנה 57.78 11391 11491 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 לירון נולי - ספקטור ענת 56.05 21199 18416 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 51.57 43111 4280 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 קורן עינת - דביר יהודה 48.53 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
8 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 48.25 18665 15622   חיפה - ברידג' מחניים
9 סגל זאב - פורת רבקה 48.15 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
10 פורת מרים - זהבי רות 48.02 21564 18919   חיפה - ברידג' מחניים
11 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 47.02 5598 5635   חיפה - ברידג' מחניים
12 אליאס ורה - רמן נחום 46.91 4956 18883   חיפה - ברידג' מחניים
13 דנסקי ניצה - פזי נחמה 43.40 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
14 צידון רבקה - מנור עדית 40.12 19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
15 בר יוסף לוסי - חני עופר 36.42 22054 22-0672   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
16 דנה חנה - סידי אראלה 28.67 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 69.57 5270 19052 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 סמורזיק אביטל - שטרן בן 68.06 16725 19887 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 64.91 2502 15908 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 55.59 23264 40948 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 אוסימו הלן - גולומב נינה 50.74 42789 12376 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 גריל יגאל - פמיני איבון 49.51 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
7 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 48.86 5564 5565   חיפה - ברידג' מחניים
8 גיחון מלכה - אדלר אילנה 48.77 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
9 שורץ מלכה - שחר אמיר 45.80 13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
10 אורטל אילן - אורון רות 45.68 2195 18699   טבעון - רקפת
11 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 43.52 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
12 צרטין יוסף - ברייטברט נחמיה 43.21 41343 5623   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
13 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 42.04 42439 24411   חיפה - ברידג' מחניים
14 רייצין לב - ברוך ארני 40.40 43286 20293   חיפה - ברידג' מחניים
15 בוימל זאב - בוימל דבורה 33.36 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים