Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.12
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 62.83 12377 8174 12 חיפה - ברידג' מחניים
2 קולסקי מינה - קולסקי איתן 57.73 11069 16086 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 שטרן בן - מזרחי שמחה 56.51 19887 17615 7 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - שרן מיכאל 56.51 12052 6694 7 חיפה - ברידג' מחניים
5 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 55.21 2502 15307 5 חיפה - ברידג' מחניים
6 רמן נחום - אפשטיין אוברי 54.41 18883 10917 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 לוין איטה - כוכבא שלומית 53.23 24634 19097 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 זהבי רות - אבידר אופליה 53.16 18919 18947 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 גייבסקי נלי - שחר אמיר 52.44 40794 40627 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 גני רותי - ביגר כרמלה 51.31 23011 23012 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 סרבן דניאלה - באבד יצחק 50.18 20552 11010 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 48.77 17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
13 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 48.70 44053 12073   חיפה - ברידג' מחניים
14 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.25 18665 20054   חיפה - ברידג' מחניים
15 גריל יגאל - נחמיאס יוסף 47.62 43527 40234   חיפה - ברידג' מחניים
16 בוגן זאב - הידה רודיקה 47.27 8410 2526   חיפה - ברידג' מחניים
17 כהן מרגרט - ויזן יהושע 46.63 40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
18 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.04 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
19 חוזה רחל - פרנק אילנה 44.26 1595 12977   חיפה - ברידג' מחניים
20 רוזנברג חנה - ניר מרים 40.24 13327 16493   חיפה - ברידג' מחניים
21 גולדברג דני - גולדברג תמרה 23.60 44199 44200   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 63.36 20152 5749 12 חיפה - ברידג' מחניים
2 גרוס ריצארד - מור אהוד 58.62 41601 40709 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 ברקוביץ יצחק - וייגרט אמיר 58.48 20477 4280 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 לחמן מיכה - אלרן ישראל 56.40 1283 19052 6 חיפה - ברידג' מחניים
5 ארי חנה - שטול צבי 55.33 18011 1858 5 חיפה - ברידג' מחניים
6 משיח רבקה - נביא רות 54.93 17806 15308 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 54.42 19994 19995 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 מץ דליה - שוצמן רחל 53.59 17803 15908 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 שמחון מיכל - דהן יצחק 53.58 19804 19810 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון 53.48 4624 23268 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 וייל טובה - פלופסקי לאון 52.24 20153 5833 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 50.35 41136 42460 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 איזופס חנינה - גרינמן אהובה 49.14 16338 23267   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
14 ליבלינג לינדה - אליעז רות 48.55 20154 22057   חיפה - ברידג' מחניים
15 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 46.13 18316 41035   חיפה - ברידג' מחניים
16 מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי 44.05 43111 20231   חיפה - ברידג' מחניים
17 יפה פרנקי - גולומב נינה 41.35 17818 12376   חיפה - ברידג' מחניים
18 שורץ מלכה - חופרי רעיה 36.51 13138 44054   חיפה - ברידג' מחניים
19 צרטין יוסף - גולדברג אידה 35.60 41343 15305   חיפה - ברידג' מחניים
20 איליבמן רומן - ברויז אברהם 33.25 43322 40433   חיפה - ברידג' מחניים