Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.75
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלוני ישי - גונן מלכה 68.98 40970 17807 11 חיפה - ברידג' מחניים
2 שטרן בן - מזרחי שמחה 62.43 19887 17615 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 גני רותי - ביגר כרמלה 58.79 23011 23012 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 57.24 18665 20054 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 56.93 44053 12073 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 מזרחי יהודית - פרבשטיין בן-חיים יפה 54.73 2524 4617 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 בוגן זאב - הידה רודיקה 53.79 8410 2526 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 קורן עינת - בר יוסף לוסי 52.38 20262 22054 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 חוזה רחל - פרנק אילנה 50.82 1595 12977 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 הילזנרד אנני - מירקין לודמילה 50.04 5598 10299 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 גריל יגאל - נחמיאס יוסף 49.94 43527 40234   חיפה - ברידג' מחניים
12 אברהם חיה - לירון נולי 49.01 20235 21199   חיפה - ברידג' מחניים
13 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.82 19234 8309   חיפה - ברידג' מחניים
14 לוין איטה - כוכבא שלומית 47.16 24634 19097   חיפה - ברידג' מחניים
15 שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה 45.79 17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
16 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 43.69 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
17 קולסקי מינה - קולסקי איתן 39.59 11069 16086   חיפה - ברידג' מחניים
18 זהבי רות - אבידר אופליה 37.48 18919 18947   חיפה - ברידג' מחניים
19 גולדברג דני - גולדברג תמרה 22.74 44199 44200   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לחמן מיכה - מיכלוביץ נחום 64.16 1283 1288 11 חיפה - ברידג' מחניים
2 צרטין יוסף - גולדברג אידה 62.05 41343 15305 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 58.21 5566 1177 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 57.48 40794 40627 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 ליבלינג לינדה - אליעז רות 57.23 20154 22057 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי 56.62 43111 20231 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.62 5270 19052 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 מץ דליה - שוצמן רחל 55.42 17803 15908 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 סכנין חוה - לזינסקי מרים 54.03 40948 20156 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 ארי חנה - שטול צבי 51.68 18011 1858 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 50.73 5564 5565 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה 46.70 41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים
13 משכית חניתה - קרמר ליאורה 45.56 12377 8174   חיפה - ברידג' מחניים
14 איליבמן רומן - ברויז אברהם 43.55 43322 40433   חיפה - ברידג' מחניים
15 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.96 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
16 ברקוביץ יצחק - וייגרט אמיר 41.82 20477 4280   חיפה - ברידג' מחניים
17 בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון 39.22 4624 23268   חיפה - ברידג' מחניים
18 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 37.93 42439 24411   חיפה - ברידג' מחניים
19 שורץ מלכה - חופרי רעיה 29.19 13138 44054   חיפה - ברידג' מחניים