Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.36
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברויז אברהם - פבלובסקה זויה 57.54 40433 43606 7 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 57.14 11069 8174 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 בוגן זאב - הידה רודיקה 54.37 8410 2526 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 כהן מרגרט - ויזן יהושע 54.37 40941 19229 4 חיפה - ברידג' מחניים
5 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 53.57 3698 40706 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 גני רותי - ביגר כרמלה 44.84 23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
7 שורץ מלכה - חופרי רעיה 44.44 13138 44054   חיפה - ברידג' מחניים
8 הילזנרד אנני - מירקין לודמילה 42.86 5598 10299   חיפה - ברידג' מחניים
9 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 40.87 43458 17014   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 68.25 2502 15307 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.52 5270 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 ברקוביץ יצחק - וייגרט אמיר 57.94 20477 4280 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 גרוס ריצארד - גל מרדכי 55.16 41601 20231 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 52.78 5564 5565 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 מיכאל קובלנקו - ריבקינד ספיה 51.98 22-0443 43074 2 לא חבר בהתאגדות
7 גייבסקי נלי - שחר אמיר 42.86 40794 40627   חיפה - ברידג' מחניים
8 כץ אירינה - סגל זאב 32.14 41136 44093   חיפה - ברידג' מחניים
9 איליבמן רומן - צרטין יוסף 29.37 43322 41343   חיפה - ברידג' מחניים