Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 09/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.96
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מעוז דפנה - גני רותי 67.50 19370 23011 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 בוגן זאב - הידה רודיקה 58.33 8410 2526 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 ורסנו דליה - לבנון חנה 55.83 19087 16309 4 חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
4 שרן מיכאל - לחמן מיכה 54.72 6694 1283 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 גריל יגאל - נוימן אוה 52.22 43527 18052 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה 51.67 43458 17014 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 הילזנרד אנני - שטרן בן 48.33 5598 19887   חיפה - ברידג' מחניים
8 לירון נולי - וורמברנד עדנה 46.94 21199 14457   חיפה - ברידג' מחניים
9 נאור יעל - דיין גילה 45.00 15808 15416   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
10 דנסקי ניצה - פזי נחמה 44.44 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
11 אברהם חיה - שמאי אילנה 43.61 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
12 ויסבך ציפי - שורץ מלכה 40.83 15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
13 אליאס ורה - קויטנר מאיה 40.56 4956 14455   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 61.94 16088 16359 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 61.67 5944 23768 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 בירמן יצחק - פורת דליה 58.33 20587 4142 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 מנשה ניסים - כץ אליעזר 56.11 40680 40682 3 חיפה - רמת אלון
5 אורטל אילן - אורון רות 54.72 2195 18699 3 טבעון - רקפת
6 טמיר אלי - מירקין לודמילה 54.44 5270 10299 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.28 18316 41035 2 חיפה - ברידג' מחניים
8 וייל טובה - אליעז רות 48.89 20153 22057   חיפה - ברידג' מחניים
9 בוימל זאב - בוימל דבורה 46.11 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
10 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 45.83 18015 18416   חיפה - ברידג' מחניים
11 שמחון מיכל - שמוחה ויקטוריה 44.72 19804 42460   חיפה - ברידג' מחניים
12 גל מרדכי - אלרן ישראל 38.33 20231 19052   חיפה - ברידג' מחניים
13 בלום חנה - סידי אראלה 28.61 41055 40943   חיפה - ברידג' מחניים