Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי אפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.21
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - גאות אדוה 61.56 40234 40797 3 חיפה - ברידג' מחניים
2 קורן עינת - בר יוסף לוסי 58.55 20262 22054 3 חיפה - ברידג' מחניים
3 גרוס ריצארד - מור אהוד 55.31 41601 40709 2 חיפה - ברידג' מחניים
4 מעוז דפנה - אוסימו הלן 48.91 19370 42789   חיפה - ברידג' מחניים
5 אדלר אילנה - ניר מרים 40.47 1177 16493   חיפה - ברידג' מחניים
6 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 35.63 18015 40871   חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שחר אמיר - ברקוביץ אריה 67.66 40627 2502 3 חיפה - ברידג' מחניים
2 קולסקי איתן - קולסקי מינה 64.69 16086 11069 3 חיפה - ברידג' מחניים
3 גריל יגאל - פמיני איבון 59.22 43527 42626 2 חיפה - ברידג' מחניים
4 לוי רוני - אלרן ישראל 49.69 12052 19052   חיפה - ברידג' מחניים
5 דוב שושנה - שאול רבקה 37.50 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
6 איליבמן רומן - ברויז אברהם 19.74 43322 40433   חיפה - ברידג' מחניים