Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר בית א
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 14.56
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שרון אביגדור - מנור משה 61.90 581 852 7 חיפה - ברידג' מחניים
2 אליעז רות - מור אהוד 57.94 22057 40709 6 חיפה - ברידג' מחניים
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 52.38 5944 4245 5 חיפה - ברידג' מחניים
4 בוגן זאב - הידה רודיקה 49.21 8410 2526   חיפה - ברידג' מחניים
5 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 48.41 19051 4631   חיפה - ברידג' מחניים
6 שטרן בן - שדל גרג 46.83 19887 42249   חיפה - ברידג' מחניים
7 אקלימי מאיר - גונן מלכה 42.06 5749 17807   חיפה - ברידג' מחניים
8 ציפין שמואל - אלרן ישראל 41.27 24169 19052   חיפה - ברידג' מחניים