Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי ראשון אפריל 24
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/04/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.18
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.44 5598 5635 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 הרץ צפורה - לחמן מיכה 58.61 4138 1283 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 56.67 10299 17615 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 55.56 11069 8174 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 גילור מנחם - גל מרדכי 54.72 3953 20231 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.83 19234 8309 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 פבלובסקה זויה - ניצן ניצה 50.00 43606 19025 2 חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
8 גני רותי - ביגר כרמלה 45.28 23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
9 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 43.33 13602 23090   חיפה - ברידג' מחניים
10 גאות אדוה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 39.17 40797 17014   חיפה - ברידג' מחניים
11 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 36.39 18418 18015   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - הידה רודיקה 68.33 2502 2526 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 לוי רוני - אלרן ישראל 59.72 12052 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 כהן עפרה - פורת דליה 55.56 8283 4142 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 50.83 19994 19995 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 שחר אמיר - שורץ מלכה 50.28 40627 13138 3 חיפה - ברידג' מחניים
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.00 16088 16359 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 וורמברנד עדנה - פורת מרים 46.11 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
7 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 46.11 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
9 גריל יגאל - איליבמן רומן 42.50 43527 43322   חיפה - ברידג' מחניים
10 דוב שושנה - שאול רבקה 41.67 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
11 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 38.89 16309 22054   חיפה - ברידג' מחניים