Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 06/01/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.91 1911 10306 13 קריות
2 בוימל דבורה - שטרן ורד 58.51 13904 24290 10 קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 54.28 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
4 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 54.17 5335 5352 6 קריות
5 גורדון אושרה - הנר ארז 53.01 16378 9643 5 קריות
6 רפפורט לאה - בן דוד רמי 52.43 4261 16104 4 קריות
7 אילון אנה - לדר שלמה 51.74 13707 1925 3 לא חבר בהתאגדות
8 ארד יאיר - גושן רגינה 51.50 14431 6830 3 קריות
9 טישלר לאה - שיינר חנה 49.65 11950 15248   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 47.22 11949 4525   קריות
11 לוי אבי - ארבל שמואל 43.69 5415 12060   קריות
12 צרנובין אלחנן - בטצייג ישראל 43.58 776 2665   לא חבר בהתאגדות
13 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 41.32 11063 10404   קריות/ לא חבר בהתאגדות
14 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 39.99 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות