Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 13/01/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 58.63 5415 12060 9 קריות
2 צרנובין אלחנן - בטצייג ישראל 57.74 776 2665 7 לא חבר בהתאגדות
3 ארד יאיר - גושן רגינה 55.65 14431 6830 6 קריות
4 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 54.17 3497 8275 5 קריות
5 בר רבקה - גל טיבור 50.89 4002 13841 4 קריות
6 ארזיל אתי - בייצר מוטי 46.73 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
7 רפפורט לאה - בן דוד רמי 44.64 4261 16104   קריות
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 44.35 2136 2804   קריות
9 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 37.20 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 56.85 11063 10404 9 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 55.65 18628 18026 7 לא חבר בהתאגדות
3 שניידר טובה - שניידר מיכאל 51.19 11949 4525 6 קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 50.60 1911 10306 5 קריות
5 גורדון אושרה - הנר ארז 50.00 16378 9643 4 קריות
6 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 49.87 808 871   לא חבר בהתאגדות
7 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 48.81 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.64 13904 24290   קריות
9 שני גילה - לייבו אדי 38.39 14956 850   חיפה כרמל/קריות