Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 20/01/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רפפורט לאה - בן דוד רמי 55.23 4261 16104 9 קריות
2 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 54.89 2136 2804 7 קריות
3 ארד יאיר - גושן רגינה 54.75 14431 6830 6 קריות
4 צרנובין אלחנן - בטצייג ישראל 53.95 776 2665 5 לא חבר בהתאגדות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 53.44 6825 12001 4 קריות/חיפה כרמל
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 49.02 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.30 3497 8275   קריות
8 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 45.75 11063 10404   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 קוגן זאב - גונן שרה 37.07 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גורדון אושרה - הנר ארז 61.65 16378 9643 9 קריות
2 בר רבקה - גל טיבור 60.33 4002 13841 7 קריות
3 שני גילה - לייבו אדי 54.38 14956 850 6 חיפה כרמל/קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 51.45 1911 10306 5 קריות
5 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 50.71 808 871 4 לא חבר בהתאגדות
6 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 50.47 18628 18026 3 לא חבר בהתאגדות
7 סוחר יצחק - נוי לאודין 45.37 14554 22002   לא חבר בהתאגדות
8 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 43.20 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 לוי אבי - ארבל שמואל 32.87 5415 12060   קריות