Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 27/01/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שר יהושע - מרקוביץ אוה 65.26 787 3693 9 קריות
2 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 60.20 1911 10306 7 קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 51.91 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
4 קוגן זאב - גונן שרה 48.89 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.58 3497 8275   קריות
6 צרנובין אלחנן - בטצייג ישראל 47.53 776 2665   לא חבר בהתאגדות
7 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 47.45 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 רפפורט לאה - בן דוד רמי 43.11 4261 16104   קריות
9 ארד יאיר - גושן רגינה 38.05 14431 6830   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שני גילה - לייבו אדי 59.78 14956 850 9 חיפה כרמל/קריות
2 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 57.87 11063 10404 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 שניידר טובה - שניידר מיכאל 51.40 11949 4525 6 קריות
4 הנר ארז - לוי אבי 50.30 9643 5415 5 קריות
5 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 47.02 808 871   לא חבר בהתאגדות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 46.90 11950 15248   קריות
7 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 46.47 18628 18026   לא חבר בהתאגדות
8 בר רבקה - גל טיבור 45.58 4002 13841   קריות
9 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 44.69 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות