Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 03/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שר יהושע - מרקוביץ אוה 61.90 787 3693 10 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 57.74 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
3 בר רבקה - גל טיבור 50.89 4002 13841 6 קריות
4 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 50.60 11063 10404 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 ארד יאיר - גושן רגינה 49.70 14431 6830   קריות
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 47.92 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 רפפורט לאה - בן דוד רמי 47.92 4261 16104   קריות
8 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 45.54 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 קוגן זאב - גונן שרה 44.64 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
10 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 43.15 3497 8275   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 60.42 808 871 10 לא חבר בהתאגדות
2 שני גילה - לייבו אדי 59.52 14956 850 8 חיפה כרמל/קריות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.33 1911 10306 6 קריות
4 גורדון אושרה - הנר ארז 57.44 16378 9643 5 קריות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 47.02 11949 4525   קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 46.43 11950 15248   קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.35 13904 24290   קריות
8 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 42.86 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 42.26 18628 18026   לא חבר בהתאגדות
10 לוי אבי - ארבל שמואל 41.37 5415 12060   קריות