Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 10/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 60.86 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 57.41 6825 12001 7 קריות/חיפה כרמל
3 קוגן זאב - גונן שרה 56.42 13018 5363 5 לא חבר בהתאגדות
4 לוי אבי - ארבל שמואל 54.65 5415 12060 4 קריות
5 ארד יאיר - גושן רגינה 52.49 14431 6830 3 קריות
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 42.42 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 41.26 2136 2804   קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 34.49 11950 15248   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 62.91 681 871 8 לא חבר בהתאגדות
2 שני גילה - לייבו אדי 54.22 14956 850 7 חיפה כרמל/קריות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 52.58 1911 10306 5 קריות
4 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 50.46 11063 10404 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 48.73 18628 18026   לא חבר בהתאגדות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 46.41 11949 4525   קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 45.08 3497 8275   קריות
8 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 39.61 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות