Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 11/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ישי - בכר יוסי 69.31 893 722 5 כרמיאל/נהריה
2 בלוזר קובי - סליגסון יואל 58.60 18617 40581 4 קריות
3 שטריך אליעזר - רונן עמוס 54.37 40844 18615 3 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 52.38 18781 18609 3 קריות
5 מנדר ענת - גוזלן משה 50.73 40603 19264 2 כרמיאל/קריות
6 צבעוני פנחס - ויסמן צבי 46.10 5435 19267   כרמיאל
7 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 40.28 18620 23589   כרמיאל/קריות
8 נעלי נחום - שמואלי עודד 28.24 18616 21642   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 66.67 777 3805 5 קריות
2 טל טובה - ברושי משה 57.21 23045 17480 4 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 51.52 40908 9650 3 קריות
4 דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד 50.73 21296 24822 3 כרמיאל
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 49.01 40386 23310   כרמיאל/קריות
6 זטלר שולה - פלדמן ברברה 48.94 18863 18862   קריות
7 ארליך רחל - דגון אסתר 39.02 18780 18612   קריות
8 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 36.90 42252 40890   קריות