Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 18/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ישי - בכר יוסי 69.98 893 722 4 כרמיאל/נהריה
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 50.93 18781 18609 4 קריות
3 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 50.54 18620 23589 3 כרמיאל/קריות
4 נעלי נחום - שמואלי עודד 50.23 18616 21642 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 דגון אסתר - לילינג נעמי 48.02 18612 41340   קריות
6 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 45.91 18617 2804   קריות
7 ויסמן צבי - סליגסון יואל 42.52 19267 40581   כרמיאל/קריות
8 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 42.21 20976 18608   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זטלר שולה - פלדמן ברברה 59.06 18863 18862 4 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.54 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 בן נאים אהוד - טרגר דרור 50.46 777 3805 3 קריות
4 שטריך אליעזר - רונן עמוס 48.55 40844 18615   קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 46.56 41342 42221   קריות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 44.11 40908 9650   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 43.72 42252 40890   קריות