Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 25/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד 63.49 21296 24822 5 כרמיאל
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 57.94 18617 2804 4 קריות
3 ויסמן צבי - פרידמן יוסף 53.97 19267 23589 3 כרמיאל/קריות
4 מנדר ענת - גוזלן משה 50.40 40603 19264 2 כרמיאל/קריות
5 נהיר דפנה - ישורון ישראל 48.41 18781 18609   קריות
6 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 47.22 20976 18608   לא חבר בהתאגדות
7 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 41.67 40581 40203   קריות
8 שטריך אליעזר - רונן עמוס 36.90 40844 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 63.10 40908 9650 5 קריות
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 63.10 777 3805 5 קריות
3 טל טובה - ברושי משה 53.57 23045 17480 3 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 48.41 18780 18612   קריות
5 זטלר שולה - פלדמן ברברה 45.63 18863 18862   קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.24 41342 42221   קריות
7 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 43.65 40386 23310   כרמיאל/קריות
8 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 37.30 42252 40890   קריות