Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 15/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.80

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 67.14 64.63 67.86 65.00 47.77 73.61 57.81 64.58 3053 4266 12 לא חבר בהתאגדות
2 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 57.35 61.75 60.42 54.17 55.21 [A] 49.48 55.21 19419 41644 9 קריות
3 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 55.04 46.29 60.71 49.58 56.55 [A] 61.98 46.35 40960 41118 7 קריות
4 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 54.91 51.83 [A] 54.58 56.70 36.11 61.98 49.48 13809 8193 6 קריות
5 שניידר מיכאל - שניידר טובה 53.28 53.13 42.19 55.83 47.53 [A] 49.48 60.42 4525 11949 5 קריות
6 הספל ראובן - לוי אנה 51.76 55.38 46.43 47.08 39.88 54.17 30.73 55.73 19417 19412 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 47.43 33.46 [A] 50.42 41.80 70.83 [A] 40.63 7776 11202   לא חבר בהתאגדות
8 זהבי יוסף - למדן אורי 45.60 38.50 35.12 37.50 54.61 [A] 51.04 46.35 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 כהן יהודית - אביזמר פני 42.58 44.88 28.57 43.33 44.64 43.06 33.33 36.98 14043 5090   קריות
אקמן טובה - בליצבלאו ויקי   50.17 56.55 42.92         10598 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
בוימל דבורה - שטרן ורד       42.92   38.89   44.27 13904 24290   קריות
אופן מרדכי - יונה ברטה     48.81 56.67         19399 9646   לא חבר בהתאגדות
מלמד רות - דוד דינה     56.55       46.88   14117 8274   קריות
כהן אברהם - בונשטיין מנחם             61.98   4292 8193   קריות
סורס אגי - שיינר חנה             57.29   24242 15248   קריות
גונן שרה - שטרן ורד         56.40       5363 24290   לא חבר בהתאגדות /קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה         50.39       16105 8274   קריות
ארד יאיר - שטרן ורד     46.88           14431 24290   קריות
סורס אגי - בליצבלאו ויקי           33.33     24242 16105   קריות