Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.61

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 57.65 59.8 58.23 [A] 56.32 55.74 58.18 5415 12060 19 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 55.89 54.56 66.81 51.95 56.97 48.8 49.15 6825 12001 15 קריות/חיפה כרמל
3 בר רבקה - תמיר טובה 55.22 59.19 60.95 [A] 59.66 48.73 47.58 4002 667 12 קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 54.89 56.73 51.85 55.34 44.84 53.73 56.81 1911 10306 10 קריות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 54.39 63.41 46.78 46.2 43.76 66.65 48.93 3497 8275 8 קריות
6 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 53.37 47.92 56.94 [A] [A] 58.42 53.57 11063 10404 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 52.45 [A] 62.13 55.85 47.66 49.55 47.08 22953 5090 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
8 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 51.69 46.36 46.98 [A] [A] 57.04 58.07 5340 14117 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 51.33 46.06 44.11 [A] 57.67 50.02 58.78 13904 24290 3 קריות
10 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 50.7 [A] 51.69 53.89 42.35 54.69 50.87 19051 2136 3 חיפה כרמל/קריות
11 קוגן זאב - גונן שרה 49.26 48.15 44.44 47.68 40.45 51.23 54.79 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
12 שניידר מיכאל - שניידר טובה 49.11 45.05 [A] [A] 61.18 44.79 44.51 4525 11949   קריות
13 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 48.95 43.24 53.55 54.91 53.51 39.54 [A] 808 871   לא חבר בהתאגדות
14 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 47.92 60.7 35.32 49.38 44 35.55 49.98 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
15 טישלר לאה - שיינר חנה 47.66 34.86 45.99 50.67 48.53 45.28 47.85 11950 15248   קריות
16 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 47.02 48.73 31.22 44.38 43.79 51.29 46.89 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
17 גושן רגינה - ארד יאיר 44.47 46.74 41.97 [A] 54.62 39.44 39.6 6830 14431   קריות
18 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.15 33.35 44.69 48.28 44.88 37.73 45.19 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
גבע עמיחי - טל ברוך     51.93         1856 10405   נהריה - לב הצפון/קריות
הנר ארז - ארבל שמואל             58.43 9643 12060   קריות
גל טיבור - מלמד אהרון     44.19 50.56   55.14   13841 14116   קריות
הרשקוביץ בלו - שר יהושע         48.28     5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   48.96   52.2   49.48   5335 5352   קריות
לייבו אדי - שני גילה             55.78 850 14956   קריות/חיפה כרמל
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה   47.63 61.47         2136 2804   קריות
בייצר מוטי - תמיר טובה       51.7       12001 667   חיפה כרמל/קריות
פואה דורית - רזניק פרץ           55.56 35.55 11064 8294   קריות/חיפה כרמל
בן דוד רמי - טורפשטיין ירון     50.44         16104 19051   קריות/חיפה כרמל
הנר ארז - גורדון אושרה   62.38           9643 16378   קריות
פואה דורית - דוד דינה       38.96       11064 8274   קריות