Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.61

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 59.58 61.28 56.55 60.07 49.59 58.46 61.52 1911 10306 19 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 58.34 60.35 58.93 [A] 57.07 56.46 58.89 5415 12060 15 קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 56.33 54.87 67.26 52.43 57.47 49.28 49.61 6825 12001 12 קריות/חיפה כרמל
4 בר רבקה - תמיר טובה 56.16 59.99 61.90 [A] 60.66 49.70 48.54 4002 667 10 קריות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 54.33 63.22 46.73 46.18 43.76 66.62 48.89 3497 8275 8 קריות
6 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 53.51 47.97 57.14 [A] [A] 58.65 53.78 11063 10404 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 51.64 45.79 56.25 57.64 56.26 42.26 [A] 808 871 5 לא חבר בהתאגדות
8 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 51.23 45.66 46.43 [A] [A] 56.51 57.53 5340 14117 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
9 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 49.92 [A] 50.89 53.13 41.60 53.91 50.09 19051 2136   חיפה כרמל/קריות
10 בוימל דבורה - שטרן ורד 49.77 44.36 42.56 [A] 56.17 48.49 57.24 13904 24290   קריות
11 קוגן זאב - גונן שרה 49.44 48.20 44.64 47.92 40.70 51.46 55.00 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
12 שניידר מיכאל - שניידר טובה 48.85 44.60 [A] [A] 60.93 44.52 44.22 4525 11949   קריות
13 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 48.68 [A] 58.33 52.08 43.91 45.77 43.29 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
14 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 47.12 59.75 34.52 48.61 43.25 34.78 49.19 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
15 טישלר לאה - שיינר חנה 46.64 33.66 44.94 49.65 47.53 44.26 46.81 11950 15248   קריות
16 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 44.96 46.53 29.17 42.36 41.79 49.27 44.85 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
17 גושן רגינה - ארד יאיר 44.16 46.29 41.67 [A] 54.37 39.16 39.31 6830 14431   קריות
18 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.13 33.15 44.64 48.26 44.88 37.71 45.15 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
גל טיבור - מלמד אהרון     44.64 51.04   55.61   13841 14116   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   49.01   52.43   49.70   5335 5352   קריות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה   46.43 60.42         2136 2804   קריות
פואה דורית - רזניק פרץ           55.78 35.76 11064 8294   קריות/חיפה כרמל
הנר ארז - גורדון אושרה   62.68           9643 16378   קריות
לייבו אדי - שני גילה             59.74 850 14956   קריות/חיפה כרמל
הנר ארז - ארבל שמואל             58.89 9643 12060   קריות
בייצר מוטי - תמיר טובה       52.43       12001 667   חיפה כרמל/קריות
גבע עמיחי - טל ברוך     52.38         1856 10405   נהריה - לב הצפון/קריות
בן דוד רמי - טורפשטיין ירון     50.89         16104 19051   קריות/חיפה כרמל
הרשקוביץ בלו - שר יהושע         48.53     5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
פואה דורית - דוד דינה       38.19       11064 8274   קריות