Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 26/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.82

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 58.06 47.58 60.6 57.95 52.16 47.21 55.42 65.44 56.79 18027 12001 9 קריות/חיפה כרמל
2 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 55.92 54.57 41.73 48.2 60.54 53.34 59.04 59.8 40.03 16105 8274 7 קריות
3 מזרח איתמר - מזרח עפרה 54.53 52.89 46.72 50.2 53.32 61.49 42.85 55 54.27 10813 10814 6 קריות
4 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 53.77 57.5 46.47 49.95 57.44 53.14 46.57 46.02 57.99 19979 24242 5 קריות
5 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 51.39 [A] 59.21 44.32 60.1 48.56 [A] 43.94 52.22 41114 41116 4 לא חבר בהתאגדות
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 48.14 36.47 52.91 60.45 34.51 [A] 47.46 [A] 57.02 40844 18615   קריות
7 בוימל דבורה - גונן שרה 45.62 31.94 [A] 46.2 43.07 48.65 48.23 55.61 [A] 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
הנר ברטה - יעקב אהובה     42.73             12379 11903   נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
גוטליב פרנסיס - יעקב                 35.74 42809 23-2   לא חבר בהתאגדות
כוכבי אלי - ליבר מוניקה     60.35             18027 12633   קריות
אופן מרדכי - יעקב אהובה                 44.33 19399 11903   לא חבר בהתאגדות
פרוינד מיכאל - הלמר יהושע             56.79 47.66   23730 41644   קריות
פרוינד מיכאל - גורן גד   61.94   50.58           23730 21209   קריות/ לא חבר בהתאגדות
קופל רוזיקה - מיכאילוביץ דניאלה   60               20150 19979   לא חבר בהתאגדות /קריות
ליאור רפי - דופלט יוסף   59.22   42.58 43.51   46.49     15740 15741   חיפה כרמל
גוטליב פרנסיס - לילי   44.32               42809 23-56   לא חבר בהתאגדות
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד       49.58 43.63 50.34       41118 40960   קריות
בן עוזיון מלכה - גוטליב פרנסיס           37.28       7776 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות
עמית מיכה - גוטליב פרנסיס     50.67   51.72         790 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות
גוטליב פרנסיס - מונטאנו אאורליה               26.53   42809 4252   לא חבר בהתאגדות /קריות