Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
החורף (בוקר ד)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 26/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.82

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 60.81 51.11 62.70 61.25 54.69 49.77 58.20 67.72 60.32 18027 12001 9 קריות/חיפה כרמל
2 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 57.24 56.60 42.33 50.00 61.56 54.40 60.32 60.58 42.06 16105 8274 7 קריות
3 מזרח איתמר - מזרח עפרה 55.23 54.17 46.56 51.25 53.59 61.81 43.39 55.03 55.56 10813 10814 6 קריות
4 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 54.80 59.03 46.56 51.25 57.97 53.70 47.35 46.30 59.52 19979 24242 5 קריות
5 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 48.36 [A] 55.56 41.88 56.88 45.37 [A] 40.48 50.00 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
6 בוימל דבורה - גונן שרה 47.70 34.72 [A] 48.75 44.84 50.46 50.26 57.14 [A] 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 שטריך אליעזר - רונן עמוס 46.10 35.00 50.00 58.75 32.03 [A] 45.24 [A] 55.56 40844 18615   קריות
ליאור רפי - דופלט יוסף   57.50   40.63 40.78   44.02     15740 15741   חיפה כרמל
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד       48.13 41.41 48.15       41118 40960   קריות
עמית מיכה - גוטליב פרנסיס     54.76   56.25         790 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות
פרוינד מיכאל - גורן גד   59.72   48.13           23730 21209   קריות/ לא חבר בהתאגדות
פרוינד מיכאל - הלמר יהושע             54.07 44.44   23730 41644   קריות
כוכבי אלי - ליבר מוניקה     62.70             18027 12633   קריות
קופל רוזיקה - מיכאילוביץ דניאלה   59.03               20150 19979   לא חבר בהתאגדות /קריות
אופן מרדכי - יעקב אהובה                 42.86 19399 11903   לא חבר בהתאגדות
גוטליב פרנסיס - לילי   42.71               42809 23-56   לא חבר בהתאגדות
הנר ברטה - יעקב אהובה     42.33             12379 11903   נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
בן עוזיון מלכה - גוטליב פרנסיס           36.34       7776 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות
גוטליב פרנסיס - יעקב                 34.13 42809 23-2   לא חבר בהתאגדות
גוטליב פרנסיס - מונטאנו אאורליה               28.31   42809 4252   לא חבר בהתאגדות /קריות