Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פתיחת העונה (א)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.36

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.85 61.25 45.15 57.87 61.01 47.22 66.38 67.08 51.14 1911 10306 24 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 57.01 59.05 62.20 56.89 [A] 53.97 55.03 55.33 56.57 5415 12060 19 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בר רבקה - תמיר טובה 55.42 52.19 54.71 54.34 50.60 60.76 41.49 60.10 55.25 4002 667 16 קריות
4 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 53.59 43.42 [A] 53.36 62.80 59.03 62.67 39.42 54.42 10404 11063 12 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 הנר ארז - גורדון אושרה 53.47 56.67 69.77 [A] 50.89 [A] 42.71 54.29 [A] 9643 16378 10 קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 52.69 65.62 58.50 45.78 54.17 48.41 [A] 51.43 44.95 3497 8275 8 קריות
7 לייבו אדי - שני גילה 52.66 49.58 40.43 [A] 49.11 53.82 57.81 63.42 54.48 850 14956 6 קריות/חיפה כרמל
8 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.58 [A] 42.71 56.66 65.18 52.38 52.26 56.95 41.90 6825 12001 5 קריות/חיפה כרמל
9 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 52.48 46.10 59.18 49.25 53.27 55.90 57.35 [A] 46.29 5340 14117 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
10 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 49.57 43.33 51.49 49.42 64.29 43.40 45.08 [A] [A] 808 871   לא חבר בהתאגדות
11 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 47.98 [A] 50.72 45.37 38.69 [A] 50.17 50.92 [A] 2136 2804   קריות
12 בוימל דבורה - שטרן ורד 45.85 50.95 43.73 [A] 42.26 51.98 51.91 36.95 43.14 13904 24290   קריות
13 שניידר טובה - שניידר מיכאל 45.26 42.25 48.21 48.32 39.58 38.54 [A] 44.08 55.83 11949 4525   קריות
14 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 45.18 58.48 45.37 50.46 33.63 47.22 30.03 38.75 42.33 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
15 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 42.31 39.52 42.86 35.82 [A] 53.17 40.22 34.57 [A] 2665 2669   קריות
16 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 41.65 28.10 38.05 46.99 36.61 44.91 46.88 [A] [A] 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
טישלר לאה - שיינר חנה       49.48 50.30     46.33 48.08 11950 15248   קריות
גושן רגינה - ארד יאיר     49.08 54.28 47.62 37.70       6830 14431   קריות
שחר אמיר - גייבסקי נלי   53.50 48.85 45.72           40627 40794   חיפה כרמל
קירשנבאום זאב - ניסר לאון               50.38 54.76 1197 772   לא חבר בהתאגדות /קריות
ויינשטיין אבישי - לייבו אדי                 54.48 5419 850   קריות