Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא האביב במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 02/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.70

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 62.97 65.56 61.57 60.57 67.61 59.52 55.09 18617 2804 10 קריות
2 טרגר דרור - בן נאים אהוד 56.89 43.33 61.11 46.89 63.96 64.68 47.82 3805 777 8 קריות
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 56.48 47.14 62.70 48.81 51.39 57.94 61.57 40386 23310 6 כרמיאל/קריות
4 שטריך אליעזר - רונן עמוס 53.75 51.11 50.08 64.43 43.60 59.52 [A] 40844 18615 5 קריות
5 דגון אסתר - ארליך רחל 51.51 53.89 64.78 53.84 33.90 [A] 51.12 18612 18780 4 קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 51.49 [A] 49.78 53.40 46.54 58.73 49.01 18781 18609 3 קריות
7 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 50.95 61.11 [A] [A] 48.92 47.22 47.50 42759 19264 3 קריות
8 פלדמן ברברה - זטלר שולה 50.39 55.71 59.81 [A] 47.87 42.86 45.70 18862 18863 2 קריות
9 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 48.05 40.56 54.54 37.42 55.54 42.06 47.55 19267 5441   כרמיאל
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 47.98 41.90 49.43 51.52 54.54 41.27 42.53 41342 42221   קריות
11 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 47.63 34.44 31.74 38.62 57.22 53.97 53.90 18620 23589   כרמיאל/קריות
12 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 46.73 [A] 42.72 48.35 56.40 44.44 41.73 40908 9650   קריות
13 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 44.55 40.95 50.48 48.38 40.87 42.06 [A] 41340 41112   קריות/ לא חבר בהתאגדות
14 ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה 42.75 [A] 45.85 48.77 32.24 36.90 [A] 18608 20976   לא חבר בהתאגדות
דונציס דוד - פולק ישי   60.95   53.57 57.09     21296 893   כרמיאל
סליגסון בברלי - סליגסון יואל     34.92     54.37 41.20 40203 40581   קריות
ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד       47.02   35.32 38.75 42252 40890   קריות
מורוזנסקי לאוניד - פולק ישי           59.13 75.86 24822 893   כרמיאל
מנדר ענת - אפשטיין דוד   53.33 42.04         40603 40890   כרמיאל/קריות
סליגסון יואל - איבן פרל         56.75     40581 23-21   קריות/ לא חבר בהתאגדות
פרידברג ג'ק - נעלי נחום         54.54     41342 18616   קריות
רונן עמוס - סליגסון יואל   51.11           18615 40581   קריות
נעלי נחום - סליגסון יואל       50.31       18616 40581   קריות
וגנר-אביטל יעל - מנדר ענת       48.81       40386 40603   כרמיאל
פולק ישי - ולדמן לוריין     48.69         893 23237   כרמיאל/נהריה
נעלי נחום - אורנשטיין טינה     41.73         18616 42759   קריות
ברלוביץ זינה - מנדר ענת         37.00     42252 40603   קריות/כרמיאל