Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ימי חמישי בערב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 13.99

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 58.27 49.95 57.89 59.47 65.77 13303 14777 16 חולון - הקנטרי/נס ציונה
2 גיא חנה - לויתן שרה 57.32 61.27 58.92 59.09 [A] 9306 23836 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 פולק ג'ו - ליפין סוזי 57.01 56.80 65.53 50.76 54.93 23835 4923 10 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
4 קוזיק סוניה - בן עמי יעקב 56.06 65.24 [A] 52.46 56.55 20776 9021 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
5 שגיב אירית - אטלס יעקב 55.04 63.37 55.48 51.33 [A] 15817 2467 6 ת"א - אביבים
6 ארצי מרגלית - בלס יהודית 54.78 66.89 53.22 52.46 46.56 3347 1187 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
7 זמיר גורי - וינר שמואל 53.00 57.09 52.10 55.30 47.49 40655 19458 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 נחום ארז - רשף דבורה 52.57 [A] 64.41 45.27 50.62 22567 1665 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
9 אטס יצחק - נוה יאיר 52.45 49.39 49.24 51.52 59.65 10111 1326 3 לא חבר בהתאגדות
10 עזורי איוון - שיראזי שושנה 50.02 51.35 43.25 56.25 49.23 2425 5801 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
11 פרחי לינה - נאמן אריה 49.58 65.96 51.31 44.32 36.73 15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
12 זומר יגאל - מיטלמן אפרים 49.57 64.73 42.29 47.35 43.92 6766 19912   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
13 חייט קלרה - סיוני מרדכי 48.71 51.11 55.66 42.23 45.83 6954 11418   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 ירון צבי - עילם משה 47.77 43.03 46.92 [A] 51.15 2767 8972   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 גולובי שרי - לבינסקי יעל 45.29 41.97 50.98 41.29 46.90 12859 18016   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 נאור אירית - אללוף אסתר 43.12 41.41 43.37 37.69 [A] 12215 19470   לא חבר בהתאגדות
17 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 42.46 41.33 39.02 46.59 42.90 10117 41638   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
18 גביש יורם - לייפר רולנדה 40.51 26.54 45.45 49.05 40.99 9773 9888   רמת השרון
לבל טליה - גלברד מרדכי     59.13 72.54   10397 612   רמת השרון/ת"א - אביבים
דנציגר אלכס - ורם מנחם   50.30   58.33   3258 6393   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
רז בן-ציון - בלס רמי     56.58 50.95   4056 1188   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה     50.36 54.17   12515 12514   ת"א - בית הלוחם אפקה
דורי צביה - דורי ישראל     50.81 50.19   4507 4506   ת"א - בית הלוחם אפקה
פיק מיכל - בן-דוד לאה   47.14   45.45   7318 7319   פ"ת - אם המושבות/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
טל אלה - סבו אהובה     49.64 42.23   9215 708   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
קרסו יעקב - צווקר מריאנה   41.66   46.40   6312 2943   ת"א - בית הלוחם אפקה
ברודט ירח - ברודט ענת     49.69 35.61   17868 14107   רמת השרון
חובב ג'נט - אלפרוביץ חיה   43.59 35.55     13106 10846   לא חבר בהתאגדות
גולדפינגר חנה - כסיף דפנה   30.14   42.80   5511 18218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
לבנה דורון - כליף אילנה   65.81       9605 11003   רחובות/רמת השרון
רז בן-ציון - אללוף אסתר         62.50 4056 19470   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
סולניק אריה - בלאט לובומיר       55.49   3038 16453   ת"א - אביבים
אגוזי נילי - אגוזי אילן       55.49   11419 11420   ת"א - בית הלוחם אפקה
רז בן-ציון - אנטין דוד   55.45       4056 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
ליפין סוזי - פורם פרידה         54.93 4923 4912   ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
מינץ יעקב - רוטשטיין אדלה     52.77     175 2788   רמת השרון
לביא נירה - בן נון נון אביבה     52.08     14641 19027   ת"א - אביבים
עזרא משה - מנחם אבינועם   50.19       7291 8888   ת"א - אביבים
סדן נגה - סדן יעל     50.12     17024 10855   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
צווייג יחזקאל - אלון הדסה   49.83       13700 7835   ת"א - אביבים
בן-מיור אריה - בן מיור שלמה         49.79 42489 6311   כ"ס - הדר/ לא חבר בהתאגדות
שלומי טובית - יולזרי ישראל     49.62     11528 42145   רמת השרון
שקד תלמה - ורם חיה   48.81       6376 8983   לא חבר בהתאגדות
בודובסקי דני - קורדובה הנרי   48.48       16165 1378   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
ישראלי דן - לאו קרול         48.45 14669 41829   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
מור מוטי - מור ליבי       47.92   14257 14258   רמת השרון
שפט מירי - פורת גילה     44.63     5231 6096   לא חבר בהתאגדות
לחובר יצחק - אלון יהודה   44.26       5398 4176   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
אופנהיים נגה - גולומב יורם     43.06     42058 6553   הרצליה - אילה/ לא חבר בהתאגדות
קייזמן לילי - קרסו יעקב     41.74     41341 6312   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
צפריר חיה - כהן שלמה   40.72       9697 11268   רמת השרון
ברוור נדב - בריפמן מיכאל     40.01     19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
מינסקי מנחם - מינסקי אסתר   36.85       16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה