Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסח (בוקר ד)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.47
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 54.09 49.84 58.33 18027 12001 קריות/חיפה כרמל
2 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 50.01 51.88 48.15 23730 41644 קריות
3 בוימל דבורה - גונן שרה 49.20 40.47 57.94 13904 5363 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 יעקב אהובה - אופן מרדכי 47.27 43.75 50.79 11903 19399 לא חבר בהתאגדות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 45.24 53.44 37.04 10813 10814 קריות
בליצבלאו ויקי - אלכס   71.09   16105 23-3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
גורן גד - ירושלמי בת-שבע     57.41 21209 41114 לא חבר בהתאגדות
ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה   55.94   41114 41116 לא חבר בהתאגדות
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד   51.88   41118 40960 קריות
מיכאילוביץ דניאלה - קופל רוזיקה   50.78   19979 20150 קריות/ לא חבר בהתאגדות
דופלט יוסף - ליאור רפי     49.07 15741 15740 חיפה כרמל
מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי     46.30 19979 24242 קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה     43.52 16105 8274 קריות
גוטליב פרנסיס - יעקב   30.94   42809 23-2 לא חבר בהתאגדות